TIG svařování.Vysvětlení vysoce kvalitního procesu tavného svařování.

Princip funkce procesu TIG svařování podrobně.

Při svařování TIG je potřebný proud přiváděn přes wolframovou elektrodu – podstatná součást procesu svařování. Z této wolframové elektrody proudí oblouk, který svařovaný materiál zahřívá a taví.

Během toho proudí ochranný plyn z plynové hubice a chrání zahřátý materiál a kapalnou tavnou lázeň před chemickými reakcemi s okolním vzduchem.

Tento proces zajišťuje vysoce kvalitní svarové spoje.

Shielding gas nozzle

Co je TIG svařování ?

TIG svařování nebo také svařování netavící se elektrodou v inertním plynu je proces tavného svařování se zvláštními vlastnostmi, které dovolují vytváření přesných a jakostních svarových spojů. Metoda TIG svařování se mimo jiné používá v letectví a astronautice.

Při TIG svařování je vytvářen elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem. Oblouk je při svařování TIG velmi intenzivní a může být výborně veden.

Argon se obvykle používá jako ochranný plyn k ochraně oblouku a svařovací zóny, tj. tekutého svarového spoje a elektrody v hořáku, před kyslíkem, aniž by byl ovlivněn samotný proces svařování.  

Pro TIG svařování TIG není obecně potřebný žádný přídavný materiál. Svarový spoj může být vytvořen svařením spáry.

Pokud však má být použit přídavný materiál, přidává se do tekuté tavné lázně ručně, a to buď ručně, nebo speciálním podavačem studeného drátu.

Hořák je při TIG svařování veden plynulým pohybem. Přídavný materiál je přidáván buď po kapkách, nebo kontinuálně, přičemž je svařovací drát naváděn přímo do kapalné tavné lázně.

U svařování MIG-MAG je přídavný materiál podáván hořákem, proto se hořáky MIG-MAG od hořáků TIG značně liší.

Všude tam, kde je požadována vysoká kvalita svarových švů bez rozstřiku nebo kde hraje roli vzhled svaru, se používá TIG svařování. Mimo jiné jsou to právě tyto estetické požadavky, které při realizaci svařování vyžadují vysokou přesnost – to činí svařování TIG zvláště náročné.

Svařování TIG je mimo jiné vhodné pro:

 • Nerezové oceli;
 • Slitiny hliníku a niklu
 • Tenké plechy z hliníku a nerezové oceli
 • Speciální materiály jako titan

Průmyslová odvětví a oblasti použití, ve kterých se používá proces svařování TIG, jsou rozmanité a sahají od zpracování plechu přes svařování potrubí, nádrží, až po letecký a vesmírný průmysl.

Kombinace materiálu a plynu pro TIG svařování.

Hliník a hliníkové slitiny.

 • Metoda: TIG
 • Přídavný drát: odpovídající svařovanému materiálu
 • Ochranný plyn: Ar, He nebo směsi

Všeobecná výroba potrubí a nádrží.

 • Metoda: TIG
 • Přídavný drát: WSG 1-3
 • Ochranný plyn: Ar, He nebo směsi

Letecký a vesmírný průmysl.

 • Metoda: TIG
 • Přídavný drát: odpovídající svařovanému materiálu
 • Ochranný plyn: Ar, He nebo směsi

Výhody a nevýhody TIG svařování.

Výhody:

 • Svařování všech kovů
 • Snadná manipulace a dobrá ovladatelnost
 • Přesné, kvalitní svary bez rozstřiku
 • Bez dodatečného opracování
 • Vhodné pro svařování ve všech pozicích
 • Dobré možnosti mechanizace u orbitálního svařování
 • Vynikající vlastnosti na tenkém plechu

Nevýhody:

 • Nízká postupová rychlost svařování
 • Vysoké požadavky na zkušenost a dovednost svářeče
 • Nezbytná příprava svařence
 • Nevhodné pro masivní svařence o velké tloušťce

TIG svařování v praxi:

Naše řešení pro TIG svařování

Vždy nejlepší poradenství: blízko, osobně a upřímně.

Zajímáte se o svařovací zařízení Lorch série T – nejste si ale jisti, který model je pro Vás ten pravý nebo máte jiné dotazy? Pomocí vyhledávání Lorch parterů snadno naleznete kompetentního partnera ve své blízkosti a necháte si od něj osobně poradit.