Spawanie metodą TIG.Objaśnienie spawania wysokiej jakości.

Sposób działania spawania metodą WIG w szczegółach.

Podczas spawania metodą WIG potrzebny prąd elektryczny doprowadzany jest przez elektrodę wolframową – zasadniczy element tej metody spawania. Ta elektroda wolframowa jest źródłem łuku spawalniczego, który ogrzewa i upłynnia spawany materiał.

W tym czasie z dyszy gazu wypływa gaz ochronny, który chroni rozgrzany materiał oraz płynne jeziorko spawalnicze przed reakcjami chemicznymi z otaczającym powietrzem.

Ta metoda zapewnia wysokiej jakości spoiny.

Shielding gas nozzle

Co to jest spawanie metodą WIG?

Spawanie metodą WIG, czy też inaczej spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, to metoda spawania o wyjątkowych właściwościach, która pozwala na uzyskanie dokładnych, wysokiej jakości spoin. Spawanie metodą WIG znajduje zastosowanie m.in. w lotnictwie i astronautyce.

Podczas spawania metodą WIG elektryczny łuk spawalniczy wytwarzany jest między elektrodą wolframową a elementem obrabianym. Łuk spawalniczy podczas spawania metodą WIG jest bardzo intensywny i może być doskonale prowadzony.

Podczas spawania metodą WIG elektryczny łuk spawalniczy wytwarzany jest między elektrodą wolframową a elementem obrabianym. Łuk spawalniczy podczas spawania metodą WIG jest bardzo intensywny i może być doskonale prowadzony.

Zasadniczo podczas spawania metodą WIG nie jest potrzebny materiał dodatkowy. Połączenie spawane wykonywane jest tutaj przez zespawanie szczeliny.

Jeśli jednak prace mają być wykonywane z użyciem materiału dodatkowego, jest on dodawany manualnie do płynnego jeziorka spawalniczego, albo ręcznie, albo przy użyciu specjalnego doprowadzenia zimnego drutu.

Podczas spawania metodą WIG uchwyt spawalniczy prowadzony jest ruchem pchającym, przy czym materiał dodatkowy doprowadzany jest albo kropla po kropli, albo nieprzerwanie, przez stałe utrzymywanie drutu w płynnym jeziorku spawalniczym.

Podczas spawania metodą MIG/MAG materiał dodatkowo doprowadzany jest przez uchwyt spawalniczy, dlatego też uchwyty spawalnicze WIG różnią się od uchwytów spawalniczych MIG/MAG.

Wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka jakość i spoiny pozbawione odprysków oraz wygląd spoiny, stosowane jest spawanie metodą WIG. Między innymi te wymagania estetyczne sprawiają, że podczas wykonywania zadań spawania konieczna jest wysoka precyzja – to dlatego spawanie metodą WIG jest szczególnie wymagające.

Spawanie metodą WIG nadaje się między innymi do:

 • stali nierdzewnych
 • stopów aluminium i niklu
 • bardzo cienkich blach z aluminium i stali stopowej
 • materiałów specjalnych, jak tytan

Gałęzie przemysłu i obszary zastosowań, w których może być stosowane spawanie metodą WIG, są bardzo rozległe i obejmują zakres od przemysłu przetwórstwa blach przez spawanie rurociągów, przewodów rurowych i zbiorników, aż po przemysł lotniczy i kosmiczny.

Kombinacje materiału i gazu do spawania metodą TIG.

Aluminium i stopy aluminium.

 • Metoda: TIG
 • Drut wypełniający: odpowiedni do spawanego materiału
 • Gaz ochronny: Ar, He lub mieszaniny

Ogólna budowa rur i zbiorników

 • Metoda: TIG
 • Drut wypełniający: WSG 1-3
 • Gaz ochronny: Ar, He lub mieszaniny

Przemysł lotniczy i kosmiczny.

 • Metoda: TIG
 • Drut wypełniający: odpowiedni do spawanego materiału
 • Gaz ochronny: Ar, He lub mieszaniny

Zalety i wady spawania metodą TIG.

Zalety:

 • Spawanie wszystkich metali
 • Prosta obsługa i łatwość opanowania
 • Dokładne, wysokiej jakości spoiny bez odprysków
 • Brak obróbki końcowej
 • Nadaje się do spawania we wszystkich pozycjach
 • Dobre możliwości mechanizacji w przypadku spawania orbitalnego
 • Doskonałe właściwości cienkich blach

Wady:

 • Niskie prędkości spawania
 • Do spawania konieczna jest odpowiednia wprawa i doświadczenie
 • Konieczne przygotowanie elementu obrabianego
 • Nieodpowiednie dla większych grubości elementu obrabianego

Spawanie metodą TIG w praktyce:

Nasze rozwiązania do spawania metodą TIG

Always well-advised with close, personal, and honest support.

Are you interested in a Lorch welding unit with special aptitude for TIG welding but not quite certain of which model to choose yet? Do you have any other questions? The Lorch partner search will easily let you find a competent contact in your area to give you some personal advice.