Autopilot pro svařování Cobot.Cobot SeamPilot.

SeamPilot hledá, nachází a sleduje svarový spoj – i při velkých tolerancích.

Programování komplikovaných drah svařování? Časově náročné učení Cobota? Kde musí být při klasickém programování nejprve zadány všechny dráhy, a poté Cobot sledován, najde si SeamPilot svojí dráhu samočinně. Hrubý počáteční bod stačí, zbytek autopilot zvládne sám a provádí přitom navíc svařování vzhlednými svary.

Svařování stisknutím tlačítka.

SeamPilot pro svoji práci potřebuje jen přibližný počáteční bod – jednoduše postavte laser do požadované polohy a ihned můžete začít. Laser samočinně vyhledá svar, sleduje průběh svaru a přesně vede hořák.

This video can not be played because the required marketing cookies have not been accepted.

Change cookie settings. Play video in browser.

Výhody přehledně.

  • Maximálně snadné programování: Je stanoven pouze hrubý počáteční bod, SeamPilot najde další průběh svaru.
  • Bez učení: Automatické provedení předem definované polohy hořáku a úhlu hořáku.
  • Zadání délky svarového spoje: Pomocí délky svaru, hrubého koncového bodu nebo automatického rozpoznání.
  • I pro komplexní požadavky: Bez problémů zvládá vnější hrany nebo více po sobě následujících svarů na jednom dílu.
  • Možnost přizpůsobení: Flexibilně nastavitelné parametry pro optimální výsledek svařování.

Downloads.

Chcete se dozvědět více o Cobotu SeamPilot od společnosti Lorch? Technické údaje a podrobnosti o použití a vybavení naleznete zde: