PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ – S LORCH SPEEDPULSE NYNÍ JEŠTĚ EFEKTIVNĚJI.

This video can not be played because the required marketing cookies have not been accepted.

Change cookie settings. Play video in browser.

Co je vlastně pulzní svařování?

Pulzní svařování poskytuje oproti běžnému MIG-MAG svařování značné výhody. Puls využívá takzvaného Pinch efektu. Kapka se na rozdíl od krátkého oblouku neodděluje ve zkratu. Drátová elektroda se jednu až dvě milisekundu dlouhým impulzem nataví a na určitém místě seškrtí. To se podaří v rámci jednoho proudového impulzu. Těsně před tím, než proud znovu klesne a dosáhne oblasti základního proudu, se škrcením uvolní kapka a přechází do tavné lázně. Přitom při odpovídající délce oblouku nedochází ke kontaktu mezi elektrodou přídavného drátu a tavnou lázní (zkrat). To umožňuje maximálně čistý přechod materiálu. Velikost kapky se udržuje malá a v celém rozsahu výkonu přibližně stejně velká. Mění se pouze počet pulzních intervalů – tedy počet odloučených kapek.

Nyní stabilnější a rychlejší svařování s Lorch SpeedPulse

CZkombinuje-li se vysoce efektivní MIG-MAG svařování se stabilním a čistým pulzním obloukem, získá se špičkový výkon svařování ve špičkové kvalitě nebo také Lorch SpeedPulse.

S Lorch SpeedPulse je oblouk zřetelně stabilnější. Čím je to způsobeno? Během procesu Lorch SpeedPulse lze na rozdíl od obvyklého pulzního přenosu do tavné lázně dodat více než jednu kapku za jeden impulz. Na Lorch SpeedPulse je výjimečné: Získáte výkony odtavení a stabilitu procesu jako při svařování se sprchovým obloukem – se všemi výhodami pulzního svařování.

Chcete to vědět přesně? Zde přejdete na stránku s informacemi o SpeedPulse.