SPAWANIE ŁUKIEM PULSUJĄCYM – TERAZ JESZCZE EFEKTYWNIEJSZE DZIĘKI LORCH SPEEDPULSE

Co to właściwie jest spawanie łukiem pulsującym?

Spawanie łukiem pulsującym oferuje znaczne zalety w porównaniu z tradycyjnym spawaniem metodą MIG/MAG. Podczas spawania łukiem pulsującym wykorzystywany jest efekt przewężenia. Inaczej niż w przypadku łuku zwarciowego stopiona kropla nie jest oddzielana w czasie zwarcia. W momencie impulsu drut elektrodowy jest roztapiany na jedną lub dwie milisekundy i przewężany w określonym miejscu. Na krótko przed ponownym obniżeniem natężenia prądu i osiągnięciem prądu podstawy, przewężenie drutu przechodzi w kroplę, która  oddziela się i spływa do jeziorka spawalniczego. Przy odpowiedniej długości łuku spawalniczego nie dochodzi przy tym do zetknięcia drutu elektrodowego z jeziorkiem spawalniczym (zwarcia). Umożliwia to wyjątkowo płynne przejście materiału. Utrzymywany jest niewielki rozmiar kropli i pozostaje on mniej więcej taki sam w całym zakresie prądowym. Zmienia się jedynie częstotliwość pulsów, a więc liczba oddzielonych kropli.

Teraz stabilniejsze i szybsze spawanie dzięki Lorch SpeedPulse

Jeżeli połączy się wysokowydajne spawanie metodą MIG/MAG ze stabilnym, czystym łukiem impulsowym, uzyska się najwyższe osiągi lub też SpeedPulse Lorcha.

Dzięki procesowi  Lorch SpeedPulse łuk spawalniczy jest wyraźnie stabilniejszy. Jak to możliwe? Inaczej niż w przypadku tradycyjnych metod impulsowych Lorch SpeedPulse może przekazywać do jeziorka spawalniczego więcej niż jedną kroplę na impuls. Szczególna właściwość Lorch SpeedPulse: uzyskujesz wydajność stapiania elektrody i stabilność procesu jak podczas łuku natryskowego zachowując wszystkie zalety łuku pulsującego.

Chcesz wiedzieć dokładnie? Tu przejdziesz na stronę wiadomości o SpeedPulse.