SPAWANIE ŁUKIEM PULSUJĄCYM – TERAZ JESZCZE EFEKTYWNIEJSZE DZIĘKI LORCH SPEEDPULSE

This video can not be played because the required marketing cookies have not been accepted.

Change cookie settings. Play video in browser.

Co to właściwie jest spawanie łukiem pulsującym?

Spawanie łukiem pulsującym oferuje znaczne zalety w porównaniu z tradycyjnym spawaniem metodą MIG/MAG. Podczas spawania łukiem pulsującym wykorzystywany jest efekt przewężenia. Inaczej niż w przypadku łuku zwarciowego stopiona kropla nie jest oddzielana w czasie zwarcia. W momencie impulsu drut elektrodowy jest roztapiany na jedną lub dwie milisekundy i przewężany w określonym miejscu. Na krótko przed ponownym obniżeniem natężenia prądu i osiągnięciem prądu podstawy, przewężenie drutu przechodzi w kroplę, która  oddziela się i spływa do jeziorka spawalniczego. Przy odpowiedniej długości łuku spawalniczego nie dochodzi przy tym do zetknięcia drutu elektrodowego z jeziorkiem spawalniczym (zwarcia). Umożliwia to wyjątkowo płynne przejście materiału. Utrzymywany jest niewielki rozmiar kropli i pozostaje on mniej więcej taki sam w całym zakresie prądowym. Zmienia się jedynie częstotliwość pulsów, a więc liczba oddzielonych kropli.

Teraz stabilniejsze i szybsze spawanie dzięki Lorch SpeedPulse

Jeżeli połączy się wysokowydajne spawanie metodą MIG/MAG ze stabilnym, czystym łukiem impulsowym, uzyska się najwyższe osiągi lub też SpeedPulse Lorcha.

Dzięki procesowi  Lorch SpeedPulse łuk spawalniczy jest wyraźnie stabilniejszy. Jak to możliwe? Inaczej niż w przypadku tradycyjnych metod impulsowych Lorch SpeedPulse może przekazywać do jeziorka spawalniczego więcej niż jedną kroplę na impuls. Szczególna właściwość Lorch SpeedPulse: uzyskujesz wydajność stapiania elektrody i stabilność procesu jak podczas łuku natryskowego zachowując wszystkie zalety łuku pulsującego.

Chcesz wiedzieć dokładnie? Tu przejdziesz na stronę wiadomości o SpeedPulse.