Case: Rösler Oberflächentechnik GmbH Zoptymalizowana wydajność spawania i lepsza kalkulacja kosztów.

Inteligentna technologia  połączenia sieciowego zapewnia firmie Rösler wyraźne korzyści.

Jako specjalista w zakresie obróbki powierzchni firma Rösler jest jednym ze światowych liderów rynku w produkcji urządzeń do obróbki wibrościernej i strumieniowej. Jedną z technologii kluczowych dla produkcji jest spawanie.  Używane są przy tym bardzo różne gatunki stali - zarówno typowa stal konstrukcyjna, jak i wysokowytrzymała stal stopowa z dodatkiem manganu. W toku wymiany całego wyposażenia spawalniczego na nowe – obecnie w użyciu jest sześć urządzeń nowatorskiej serii S i jeden zautomatyzowany cobot spawalniczy – firma Rösler zdecydowała się  połączyć wszelkie urządzenia w sieć przy użyciu Lorch Connect. Dzięki monitoringowi firma nie tylko ma teraz stałą, przejrzystą kontrolę swoich procesów produkcyjnych i może szybciej reagować w przypadku odchyleń. Możliwa jest również lepsza kalkulacja kolejnych zleceń, a dokumentacja danych spawania zapewnia optymalne bezpieczeństwo dla zachowania wysokich standardów jakościowych.

NASZ KLIENT W SKRÓCIE Rösler  Oberflächentechnik GmbH

Sídlo firmy:  

Untermerzbach, DE

Velikost firmy:  

1.700 zaměstnanců

Specialista na:  

Povrchová technologie

Wysoka przejrzystość w produkcji spawalniczej z minimalnymi  nakładami na instalację.

Gwarancja łatwej kontroli kosztów i niezawodnej dokumentacji danych spawania.

Dzięki „LorchNet”, jednolitemu interfejsowi cyfrowemu, w jaki wyposażone są urządzenia firmy Lorch, bramkę
Lorch Connect można bardzo łatwo podłączyć kablem do danego urządzenia. W czasie procesu spawania wszelkie
dane spawania przesyłane są wówczas za pośrednictwem bramki do portalu Lorch Connect i możliwe jest łatwe ich przeglądanie przy użyciu przeglądarki internetowej w każdej chwili i niezależnie od miejsca. Aby umożliwić szybką rejestrację rzeczywistych kosztów elementu konstrukcyjnego lub uzyskać obraz opłacalności całego zlecenia, należy tylko wprowadzić do systemu indywidualnie opracowane dane stałe, jak ceny za gazy i druty spawalnicze, koszty energii i robocizny i już możliwa jest prosta końcowa kalkulacja zleceń oraz szczegółowe wyliczenie oczekujących ofert. Lorch Connect oferuje ponadto optymalne bezpieczeństwo dla wysokich standardów jakościowych w firmie Rösler. Każdą pojedynczą spoinę można zarejestrować wraz z jej danymi istotnymi dla procesu produkcyjnego, a następnie wywołać ją wraz z przypisanymi parametrami spawania i skontrolować.

„Możliwości, jakie daje nam Lorch Connect, są dla nas idealne. Zyskujemy nie tylko wysoki poziom przejrzystości wszystkiego, co dotyczy naszych procesów produkcyjnych. Przede wszystkim możemy porównywać ze sobą wszelkie zlecenie i oceniać je, dzięki czemu dużo łatwiej jest nam opracować rzeczywistą kalkulację dla kolejnych ofert.”

Stephan Böhnlein

kierownik działu produkcji

Snadné a rychlé uvedení do provozu.

Aplikace Lorch Connect Gateway to umožňuje.

S aplikací Lorch Connect Gateway je uvedení Lorch Connect Gateway do provozu snadné a rychlé. Aplikace přiřadí Gateway některému účtu Lorch Connect a intuitivně Vás provede procesem nastavení

Navíc lze pomocí aplikace konfigurovat nastavení sítě a zaznamenávat další informace o příslušném svarovém spoji – například číslo WPS, sériové číslo, číslo součásti a číslo zakázky.  

Kromě toho lze přidat pro svarové spoje procesní informace jako průměr drátu, materiál a druh plynu. Na základě těchto dat lze později provádět analýzy a výpočty nákladů pro speciální úkoly Vašich zákazníků. 

Ke stažení

Chcete se dozvědět více o Lorch Connect, bráně nebo aplikaci? Veškeré další informace najdete zde: