Lorch SpeedRoot.Plná kontrola v kořenové vrstvě!

Viditelně vyšší kvalita MIG-MAG svařování kořene.

Schopnost přemostění mezer.

Pro spojování materiálu s minimem pórů dosud platil jednoduchý vzorec: Kořen = TIG.

To je sice čistý proces, ale také náročný a časově intenzivní. Proces SpeedRoot přináší skutečné výhody v rychlosti a poskytuje v MIG-MAG procesu svary v kvalitě obdobné procesu TIG. To umožňuje špičková regulační technika série S a P! Ta přesně ovládá výši proudu i napětí, čímž zaručuje maximální stabilitu procesu a perfektní vzhled svaru. Kdo jednou přemostil 4 mm mezeru u 3 mm plechu pomocí série S a procesu SpeedRoot bez oscilace hořáku, nechce už nikdy jinak. Především tehdy ne, když ve výsledku vidí perfektní vzhled svaru, který v porovnání se svařováním TIG zabral podstatně kratší čas.

Nejdůležitějším aspektem při svařování kořenů je část, kterou byste jinak neviděli: zadní část svaru v zrcadle.
Beim Wurzelschweißen zählt vor allem, was man sonst nicht sieht: Im Spiegel die Nahtrückseite

Perfektní vlna.

Rozhodujícím faktorem je timing procesu Lorch SpeedRoot. Bonus: Proces SpeedRoot využívá v závislosti na poloze pohyby vln svařovací lázně, čímž docílí podpory odlučování kapek a podstatného snížení vnosu energie. Přitom vznikající efekt je z principu srovnatelný s efektem, který nastává při aktivním posunu drátu vpřed a zpět u reverzujících podavačových systémů. Protože SpeedRoot funguje čistě na základu řízení procesorem a nevyžaduje drahý doplňkový hardware nebo nákladná a těžká řešení hořáku, vznikají velké aplikační i ekonomické výhody.

Oblast použití: Svařence s náročnými kořenovými vrstvami nebo silně proměnlivými rozměry mezer

Hlavní údaje

 • Optimální kořenové svary bez použití procesu TIG
 • Třikrát rychlejší při svařování kořene než TIG
 • Maximální míra tolerance mezer a přemostění mezer
 • Optimální kontrola tavné lázně
 • Není potřebná změna svařovacích procesů (velká úspora času)

Výhody

 

 • Automatizace/Manuální svařování
  Minimalizovaný rozstřik v krátkém oblouku
 • Optimalizovaný pro svařování s mezerou
  Schopnost přemostění mezery vlivem mírně kmitající taveniny
  Velmi dobrá ovladatelnost tavné lázně
  Zamezení rozstřiku
 • Vnos tepla
  Široký energetický pracovní rozsah („studený“ až „horký“)

Geniálně jednoduché.

Snadné ovládání a perfektní manipulace jsou klíčem k maximální produktivitě. Kdo jednou přemostil 4 mm mezeru u 3 mm plechu pomocí procesu SpeedRoot bez oscilace hořáku a přitom vytvořil optimální vzhled svaru, nechce už nikdy svařovat jinak. Pokud si myslíte, že to nejde, jednoduše to zkuste. Nejlépe také hned u 8 mm mezery, neboť optimální kontrola tavné lázně, kterou poskytuje SpeedRoot, Vám umožní jednoduše a snadno kývat hořákem. A fakt, že – kromě jednoduchosti svařovacího procesu – jste třikrát rychlejší než při TIG svařování, znamená obrovský  skok kupředu. Tak produktivní svařování kořene ještě nikdy nebylo.

Optimální, mírně vypouklý svarový šev, bez vazebných vad
Optimales, leicht überwölbtes Nahtbild, ohne Bindefehler

Ke stažení

Všechny důležité údaje a fakta i doplňkové informace naleznete zde:

Vaše svařovací zařízení pro SpeedRoot