Habau Group Úspěšné duo: Svařovací Cobot od firmy Lorch a oto čný naklápěcí stůl

Výrazná úspora času při trvale vysoké kvalitě svarov ého spoje.

Z rodinného podniku s kořeny v hornorakouském Pergu se skupina Habau Group vyvinula v mezinárodního hráče v oblasti stavebnictví a nyní patří mezi čtyři největší rakouské stavební společnosti. Jako komplexní poskytovatel nabízí služby v nadzemním i pozemním stavitelství, stavbě potrubí, prefabrikovaných konstrukcích, báňském průmyslu, dřevostavbách a ocelových konstrukcích a zařízeních pro výrobu ocelových konstrukcí. V rámci výstavby nové výrobní haly pro vlastní kovovýrobu investovala společnost mimo jiné do svařovacího zařízení Lorch Cobot Welding Package v kombinaci s otočným naklápěcím stolem, pomocí něhož lze komponenty vždy umístit do polohy optimální pro svařování. Řešení tak poskytuje optimální předpoklady pro svařovací proces – zcela se vyhnete nevýhodným nuceným polohám. Za zachování stejně vysoké kvality svařování bylo možné zkrátit čas výroby až o 40% a ulehčit práci svářečů při sériové výrobě.

„Díly, které jsme byli dříve nuceni svařovat ručně pomocí dvouaž třívrstvých svarů, dnes zvládá Cobot díky trvale ideální svařovací poloze a s ní spojeným velkým objemem návaru s výkyvem hořáku v jedné vrstvě. To znamená obrovskou úsporu času, až 40 %. Kromě toho tím odlehčíme našim svářečům, zejména při dlouhých a namáhavých svařovacích činnostech.“

Alexander Hörzenberger

vedoucí oddělení ocelových konstrukcí

Habau Group NÁŠ ZÁKAZNÍK PŘEHLEDNĚ.

Sídlo firmy:   

Perg, AT

Velikost firmy:  

5.700 zaměstnanců

Specialista na:  

Stavební skupina

Mnoho výhod ve výrobě díky automatizovanému řešení svařování.

Optimalizace procesu díky ko mbinaci s polohovadle m dílů.

Společnost Habau vyrábí především velkoobjemové kusy, které jsou svařovány výhradně ručně. Aby byla společnost schopna zpracovávat velké zakázky se sériovými díly (až 100 kg) ve větším množství efektivně, rozhodla se použít Lorch Cobot. Výhody automatizovaného řešení: Veškerá nastavení svařovacího procesu lze provést velmi snadno a bez rozsáhlých IT znalostí přímo na ovládacím panelu robota. Po optimálním nastavení zaručuje Cobot rovnoměrný svarový spoj s trvale vysokou přesností. Díky možnosti uložení svařovacího procesu pro každou součást zvlášť lze svarový spoj reprodukovat tak často, jak je potřeba. V kombinaci s otočným naklápěcím stolem pak Cobot naplno využívá svůj potenciál: Polohovadlo dokáže naklápět upnuté dílce o 90° a otáčet je o 720° a je plně integrováno do softwaru Cobot pomocí UR-Cap.

  • Jednoduché ovládání
  • Úleva pro svářeče při namáhavých svařovacích činnostech
  • Už žádné nucené polohy
  • Trvale vysoká kvalita svařování
  • Odpadá stehování dílů.
  • Úspora času až 40 %

Lorch Cobot Welding Package MIG-MAG: Začněte hned!

Cobot svařování je kolaborativní robotické svařování pro malé a střední firmy – a Lorch Cobot Welding Package edice MIG-MAG je ideálním nástrojem pro hospodárnou automatizaci svařování malých a středně velkých sérií. Proč čekat? S balíčkem Lorch Cobot Welding Package MIG-MAG můžete zahájit automatizaci Vaší svařovací výroby ihned.

Ke stažení

Přejete si dozvědět se o Lorch Cobot Welding Package edice MIG-MAG ještě více? Technické údaje a podrobnosti k použití a příslušenství naleznete v technickém listu, další informace jsou uvedeny v brožurách:

Obrázky a texty: Ing. Norbert Novotny, x-technik