Case: Dieci s.r.l. Svařovat s vysokou efektivitou a ve špičkové kvalitě díky sérii S firmy Lorch.

Série S firmy Lorch přesvědčuje optimálními svařovacími výkony a výsledky.

Italská firma Dieci patří k celosvětovým lídrům v oblasti teleskopických nakladačů. Vyvíjí a vyrábí výkonné univerzální produkty v Montecchiu v blízkosti Parmy. Odtud se odchází za náročnými pracovními úkoly po celém světě.

Dieci s.r.l. přehledně.

Sídlo firmy:

Montecchio Emilia, Itálie

Specialista na:

Yellow Goods

Precizní svarové spoje za extrémně vysokého zatížení.

K optimalizaci výroby špičkových strojů typu „Hercules“ firma Dieci hledala svařovací zařízení MIG-MAG, jejichž pomocí by docílila nejen rychlejšího svařování, ale také vyššího výkonu odtavení a hlubšího průvaru. Na rámu vozidla 6,6 metru dlouhém a 2,2 metrů širokém musí Dieci svářeči ručně provést kolem 100 svarů, a to jak horizontálně, tak svisle zdola nahoru i shora dolů, z části za velmi stísněných pracovních podmínek.

Každý z těchto svarových spojů musí být přesně usazen, neboť spojuje až šest centimetrů silné ocelové plechy, které musí při použití vydržet extrémně vysoké zatížení: Samotný rám nese vlastní hmotnost 27 tun, na podvozek navíc působí enormní síly, když teleskopický nakladač manipuluje s hmotnostmi překračující značku 14 tun. Po rozsáhlém výběrovém řízení s větším počtem nabídek nyní firma Dieci svařuje vysoce efektivně a ve špičkové kvalitě s patnácti zařízeními série S firmy Lorch.

Výkonný teleskopický nakladač Dieci se používá ve stavebních firmách po celém světě. Na podvozek kolového nakladače působí – při maximálním zatížení 14 tun – extrémní síly

Ideální pro velké součásti.

Pomocí dálkového ovládání Powermaster můžete parametry svařování nastavit přímo na hořáku.

Se sérií S-SpeedPulse svařujte až o 48 procent rychleji.

Menší deformace a méně dokončovacích prací díky nižšímu vnosu tepla.

Použitím série S-SpeedPulse mohla firma Dieci podstatně zvýšit efektivitu svařovacích procesů. Protože patentovaný proces SpeedPulse série S-SpeedPulse slučuje výhody rychlosti sprchového oblouku s aplikačními a kvalitativními výhodami pulzního oblouku. To znamená: U ocelí a nerezové oceli je možné svařovat až o 48 procent rychleji. Navíc má svářeč lepší kontrolu nad obloukem a tavnou lázní. Vše při trvale vysoké kvalitě svaru.

Další výhodou série S-SpeedPulse je podstatně menší tepelně ovlivněná oblast. Díky koncentrovanému oblouku je termický vnos do materiálu podstatně nižší než u jiných procesů. Plechy se kroutí nebo deformují daleko méně. To redukuje množství dokončovacích prací na minimum. U firmy Dieci nyní vyrovnání plechů rámu odpadlo úplně. Navíc si svářeči díky přímé dálkové regulaci z hořáku Powermaster ušetří časově náročné přecházení a jsou s novými svařovacími stroji vystaveni menšímu hluku, protože SpeedPulse je až o 10 dB (A) tišší.

„Proces SpeedPulse poskytuje oproti procesům jiných dodavatelů podstatně vyšší rychlost svařování při současně zlepšeném průvaru. A stabilní oblouk nám přináší celkově zvýšenou bezpečnost svaru.“

Agostino Copellini

Pracovník odpovědný za výrobu u firmy Dieci

o 48 %
o 10 dB(A)

Excelentní povrch svaru, hlubší průvar.

Příčné nosníky mohou být optimálně svařeny pouze jednou polohou.

Série S: Prémiové svařovací přístroje MIG-MAG na míru.

Svařovací přístroje série S jsou ideálně vhodné pro Vaše potřeby a procesy MIG-MAG Speed slučují maximální efektivitu a kvalitu. Aby bylo Vaše zařízení dokonale vhodné do výrobního prostředí a svařovací úlohy, nakonfigurujte sérii S přesně podle svých potřeb. Svařovací zařízení série S jsou ale vždy doplněny intuitivním konceptem ovládání, jehož pomocí lze velmi jednoduše přistupovat k možnostem nastavení. Získejte nyní ještě více informací – nebo vyhledejte kompetentního partnera Lorch ve své blízkosti, který Vám osobně poradí!

Ke stažení

Přejete si se dozvědět o sérii S firmy Lorch více? Technické údaje a podrobnosti k použití a vybavení najdete v technickém listu, další informace jsou uvedeny v brožurách: