Case: Becchetti  Nová technika MicorMIG snižuje výrobní náklady a optimalizuje výrobní procesy

Italská firma střední velikosti profituje díky procesům Speed a flexibilním možnostem aktualizace

Rodinná firma Becchetti se ohlíží zpět za 80 let dlouhou úspěšnou historií firmy a je v současnédobě se 40 zaměstnanci jedním z předních výrobců průmyslových vozidel v Itálii. Hlavní těžiště firmy spočívají ve výrobě sedlových návěsů o délce až 13 metrů a montáži stavebních jeřábů. V oblasti svařovací techniky se stala nutností důkladná obnova kompletního strojového parku. Svařovací zařízení by měla splňovat důležité požadavky: znovu významně snížit výrobní náklady a současně zvýšit kvalitu výrobních procesů, a to u tlouštěk materiálů od 1 do 15 milimetrů. S přechodem na
inovativní svařovací zařízení MicorMIG se svařovacími procesy Speed firmy Lorch se to podařilo: SpeedArc a SpeedUp nyní činí svařování MIG-MAG ještě rychlejší a díky možnosti kdykoliv přizpůsobit novou techniku pomocí aktualizace zvyšujícím se požadavkům na svařování může firma rychle reagovat na individuální přání zákazníka nebo změny trhu.

Náš zákazník přehledně Costruzioni Meccaniche Becchetti Srl.

Sídlo firmy:  

Spello, IT

Velikost firmy:  

40 zaměstnanců

Specialista na:  

Konstrukce vozidla

Významná pomoc ve výrobním  procesu: Charakteristiky uložené na kartách NFC mohou být rychle a bezkontaktně načteny do aždého zařízení.

Excelentní svarové švy a enormní úspora času díky SpeedArc a  SpeedUp

Vysoká flexibilita díky schopnosti aktualizace série MicorMIG

Proces svařování SpeedArc disponuje vysokou hustotou energie a dosahuje vyššího tlaku oblouku na tavnou
lázeň. Tak MIG-MAG svařování urychluje a vytváří výjimečně hluboký průvar do základního materiálu, takže je nyní možné svařovat řadu dílů místo ve více vrstvách jen v jedné vrstvě. Koncentrovaný stabilní oblouk navíc snižuje deformaci součástí a zajišťuje lepší optický výsledek svarového spoje. Kromě toho je díky diferencované regulační technice procesu Speed-Up možné provedení svarových spojů rychle a téměř bez rozstřiku. SpeedUp kombinuje fázi vysokého pulzního proudu (průvar) s fází krátkého oblouku (výplň svaru) a zajišťuje tak kontrolovaným vnosem energie bezpečný průvar a optimální rozměr. Odpadá klasická technika stromečku, která vyžaduje mnoho dovedností a času.
Pro firma je ale také ideální volitelná možnost flexibilního přizpůsobení nových zařízení MicorMIG prostřednictvím
aktualizace příslušným požadavkům svařování. Díky praktické technologii NFC lze do strojů kdykoliv přenést 
charakteristiky nebo do každého stroje nahrát svařovací procesy, svařovací programy zvyšující produktivitu a 
funkce zjednodušující práci. 

SpeedUp.

Vertikální svary lze svařovat rychle a téměř bez rozstřiku – bez speciálních dovedností a bez časově náročného trojúhelníkového 
pohybu.

SpeedArc.

Díly, které bylo dosud nutné svařovat ve více vrstvách,
mohou být nyní spojeny jen jedním svarovým spojem.

„Tyto svařovací stroje jsou skutečné počítače – se svařovacími programy, které lze aktivovat podle potřeby výroby. Firma Lorch mi tím poskytuje možnost investovat směrem, orientovaným na mé aktuální potřeby.“

Alberto Becchetti

vedoucí firmy

Série MicorMIG. Transformátor je minulostí, současností je invertor orientovaný na budoucnost.

Pomocí snadno nastavitelného a robustního oblouku MicorMIGu docílíte maximální míry svařovací výkonnosti. Díky spolehlivosti, odolnosti a snadné obsluze lze MicorMIG integrovat do Vašeho výrobního prostředí bez kompromisů – a to s nízkými pořizovacími náklady.

To všechno jsou vlastnosti, které doposud odpovídaly spíše MIG-MAG svařovacímu stroji se stupňovým přepínáním. Nejvyšší čas ke změně pohledu na věc! Série MicorMIG stanovuje měřítka a činí přechod na moderní, plynule nastavitelný svařovací systém snadným a efektivním.

Ke stažení

Přejete si dozvědět se o sérii MicorMIG firmy Lorch více? Technické údaje a podrobnosti k použití a příslušenství najdete v technickém listu, další informace jsou uvedeny v brožurách: