Case: Steelflex Vysoká flexibilita, efektivita a výhody díky digitalizaci.

S 21 novými svařovacími zařízeními lorch společnost steelflex směřuje k dalšímu růstu.

Nepostradatelné při výrobě zařízení: Kompenzátory vyrovnávají tepelné a mechanické změny potrubí a musí být při všech
pohybech absolutně těsné. Jejich průměr činí v určitých částech až dva metry. Přesné svarové spoje a malá deformace materiálu mají při výrobě komplexních dilatačních prvků (kompenzátorů) nejvyšší prioritu. Společnost Steelflex S.r.l. se sídlem v Pioltellu v regionu Milán je předním výrobcem kompenzátorů z nerezové oceli a speciálních slitin. Společnost byla založena v roce 1978, od té doby si vypracovala celosvětově dobré jméno v oblasti vyrovnávání tepelné a mechanické
dilatace potrubí pomocí dilatačních prvků. V současné době společnost Steelflex zaměstnává 70 pracovníků a je partnerem pro řešení v mnoha průmyslových sektorech jako je chemie, petrochemie, ocelářství a stavba lodí nebo potravinářský průmysl. V rámci rozsáhlého budoucího projektu společnost investovala do 21 nových svařovacích zařízení Lorch. Nasazením série S-XT a sérií V a T nyní může společnost Steelflex nejen značně zkrátit doby svařování, ale také podstatně zvýšit kvalitu svarových spojů. Společnost také profituje z různých volitelných možností zařízení a možnosti digitalizace
svařovacích procesů. 

Steelflex S.R.L. přehledně.

Sídlo firmy:

Pioltello, Itálie 

Velikost firmy:   

70 zaměstnanců 

Specialista na: 

Výrobce kompenzátorů z nerezové oceli a speciálních slitin

Nejvyšší priorita:

Přesné svarové spoje a malá deformace materiálu mají při výrobě komplexních dilatačních prvků (kompenzátorů) nejvyšší prioritu.

Série V, série T, série S se SpeedPulse XT, Lorch Connect.

Specifické požadavky jsou splněny optimálně.

Nové svařovací přístroje jsou perfektně přizpůsobené výrobním požadavkům společnosti Steelflex. TIG podavač studeného drátu Lorch Feed série V umožňuje svařování s kontrolovaným a plynulým přívodem materiálu bez nutnosti přerušování procesu svařování. Celý proces svařování je řízen digitálně a probíhá s nejvyšší přesností a s možností synchronizace posuvu drátu s pulzní funkcí. To šetří čas při svařování a odpadá náročná výměna drátu. Mobilní svařovací přístroje série T se vyznačují nejen vynikajícími vlastnostmi TIG svařování. Integrovaná databáze parametrů Lorch SmartBase navíc poskytuje pro každou slitinu ideální parametry pro optimální oblouk. Pomocí série S a svařovacího procesu SpeedPulse XT se u společnosti Steelflex podstatně zkrátily výrobní časy MIG-MAG svařování. Díky patentované technologii regulace XT dosáhla společnost nejen značného navýšení rychlosti svařování, ale dokázala zároveň výrazně snížit deformace dílů a vyladit svařování téměř bez rozstřiku. A d íky L orch C onnect m ůže n yní s polečnost u kládat a analyzovat veškeré výrobní údaje a má v reálném čase přesný přehled o datech jako jsou náklady, výpočty spotřeby drátu a plynu nebo vytížení strojů. 

 

Nepostradatelné při výrobě zařízení: Kompenzátory vyrovnávají tepelné a mechanické změny potrubí a musí být při všech pohybech absolutně těsné. Jejich průměr činí v určitých částech až dva metry.

„S tak kvalitními výsledky svařování a možnostmi využití, jaké přináší Lorch zdroje, se cítíme být nejlépe vyzbrojeni pro trh i do budoucna.“

Giuseppe Barbieri

inženýr

K vyhledávání parterů