Seria S ze SpeedPulse XT

Najlepszy wynik spawania metodą MIG-MAG: » S « jest dla Was korzystny fi nansowo

Seria S fi rmy Lorch już jest dostępna i spawa stal, stal nierdzewną i aluminium tak pewnie, jak nigdy dotychczas. Dzięki SpeedPulse XT i wielu wydajnym usprawnieniom, przez które seria » S « zalicza się do ekstraklasy spawania MIG-MAG-Puls.

Skorzystajcie teraz z serii S fi rmy Lorch i przekonajcie się sami, jak
intuicyjne i wydajne może być spawanie MIG-MAG-Puls.

»S« KONTROLUJE SYTUACJĘ...

...i umożliwia optymalne przespawanie spoin sczepnych – różnicę można usłyszeć.

»S« ŁĄCZY NA WIECZNOŚĆ...

...przez predefi niowane ustawienia długości łuku dla fazy rozpoczęcia, spawania i
zakończenia celem uniknięcia braku przetopu.

»S« POZOSTAJE »COOL«...

...dzięki dodatkowym wariantom układu chłodzenia i do 35 % większej mocy chłodzenia.

»S« TO JEST MAX...

...dzięki opatentowanego procesowi SpeedPulse XT dla spawania bezodpryskowego.

Z »S« SPAWACZ NIE MUSI MYŚLEĆ O ŁUKU...

...Przez zmienną regulację długości łuku do optymalnego opanowania procesu spawania.

»S« GWARANTUJE TO OSOBIŚCIE...

...i dysponuje łatwą w obsłudze regulacją dynamiki do dokładnego nastawienia łuku.

Lorch S-Serie Synergic Bedienfeld

Standardowe programy spawania MIG-MAG

Firma Lorch opracowała dla nowej serii S całkowicie nowe standardowe programy spawania MIG-MAG na najwyższym poziomie. Oznacza to doskonałe właściwości łuku, które oczywiście mogą być indywidualnie dostosowane do nowej regulacji dynamiki. Programy są tak dobre, że w zoptymalizowanym pulpicie obsługi mają nowe nazwy: „Synergiczny”.

NAJWAŻNIEJSZE

Różnicę czyni łuk spawalniczy - Ekstra wytrzymały. Ekstra elastyczny. Ekstra bezodpryskowy.

Naśladujcie naszych klientów pilotażowych i zobaczcie na żywo serię S. Przekonają Was doskonałe wyniki i nie będziecie chcieli oddać urządzenia.

Kontakt

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
Germany

info(at)lorch.eu

T +49 7191 503-0
F +49 7191 503-199

Szukanie partnerów handlowych