Svařování metodou TIG

U svařování TIG (TIG = thungsten / wolfram-inert-gas) hoří elektrický oblouk mezi neodtavovanou wolframovou elektrodou a svařencem. Oblouk je velmi intenzivní a dobře se navádí. Zvlášť přiváděný argonový ochranný plyn chrání oblast svařování a oblouk před přístupem okolního vzduchu. Pokud to situace vyžaduje, přivádí se přídavný materiál ručně nebo pomocí speciálního posuvu studeného drátu.

Oceli, ušlechtilé oceli, měď, titan a mnoho jiných se svařují stejnosměrným proudem. Ostře nabroušená elektroda tvoří záporný pól. Hliník, hořčík a jejich slitiny se pro nutnost rozbíjet oxidovou vrstvu povrchu svařují téměř výhradně střídavým proudem. Přitom je elektroda tupá. Během svařování se špička elektrody vytvaruje do kulata - vytvoří kalotu. Moderní svařovací zdroje umí v takové situaci použít i ostrou elektrodu.

Výhody svařování metodou TIG: snadné ovládání oblouku umožňuje velmi pohodlnou a hlavně velmi čistou práci. Malé okujení produktu, úzká tepelně ovlivněná oblast, žádné vícepráce, naprosto klidný proces bez rozstřiku jsou parametry, které zaručují velmi přesné svarové spoje bez vměstků strusky a pórů.

  1. hubice ochranného plynu
  2. wolframová elektroda
  3. ochranný plyn
  4. elektrický oblouk
  5. natavená zóna
  6. základní materiál

Více se o našich TIG zdrojích dozvíte v části Svět produktů

Kontakt

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
Germany

info(at)lorch.eu

T +49 7191 503-0
F +49 7191 503-199

Vyhledání obchodníka