Svařování elektrodou

U svařování elektrodou hoří elektrický oblouk mezi svařencem a odtavovanou elektrodou. Přídavný materiál je dodávaný z jádrového prutu elektrody. Pro svařování je nutné elektrodu upnout do elektrodového držáku, kterým svářeč vede elektrodu podélně ke svarovému spoji. Obal elektrody se během procesu také taví a pomocí uvolněných plynů a strusky chrání tavnou lázeň a před přístupem vzduchu. Po vychladnutí tavné lázně nebo svaru se usazená struska odstraňuje. 

Pomocí obalené elektrody je možné svařovat téměř jakýkoliv materiál, např. stavební, kotlové a trubkové oceli, ocelolitinu, ušlechtilou ocel, tvrdonávar atd.  Invertorové svařovací stroje mají vynikající svařovací vlastnosti obecně, jsou proto vhodné i pro svařování speciálních nebo obtížných elektrod.

Elektrodové svařování je snadné a bezpečné. Malé, kompaktní elektrodové stroje jsou bezproblémové při manipulaci i převozu, dokonce je možné najít kombinaci s lithiovou baterií nezávislou na napěťové síti. Protože není potřeba žádný extra ochranný plyn, je možné svařovat i venku, za větru. Elektrodové svařovací zdroje se používají napříč všemi oblastmi průmyslu a řemesla. 

Dobré vědět: Přístroje označené značkou [S] mohou být nasazeny i v prostorech se zvýšeným rizikem elektrického ohrožení.

  1. obalená elektroda
  2. obal
  3. jádrový prut
  4. plyn / struska
  5. elektrický oblouk
  6. základní materiál
Kontakt

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
Germany

info(at)lorch.eu

T +49 7191 503-0
F +49 7191 503-199

Vyhledání obchodníka