MIG pájení

MIG (metall-inert-gas) pájení je takzvané tvrdé pájení. Elektrický oblouk hoří mezi odtavovanou, kontinuálně přiváděnou elektrodou z pájecího přídavného drátu a pájeným dílcem. Přiváděný ochranný plyn zabraňuje vlivu okolního vzduchu na tekutou pájku. Ovládání procesu je podobné jednoduché jako u MIG-MAG svařování. Díky nízké teplotě tavení pájecího drátu dochází jen k minimálnímu vlivu na vrstvu zinku pozinkovaných plechů v pájené oblasti. (zinek se taví při 419 °C, vypařuje se od 906 °C). Pájený spoj vykazuje vyšší odolnost proti korozi a umožňuje snazší povrchové opracování. Pájkové dráty se skládají ze slitin na bázi mědi s příměsí např. křemíku nebo hliníku. Díky nízkému vnosu tepla vzniká i na velmi tenkých plších jen minimální deformace. Pájet je možné povrchově chráněné (pozinkované, fosfátované, pohliníkované) i neošetřené plechy z oceli, ušlechtilé oceli (i černo-bílé spoje) a jiné. Pájené spoje vykazují velmi dobrou pevnost. Ochranný plyn: čistý argon nebo argon s malými podíly příměsí. 

Pro tyto aplikace je MIG pájení ideální.Pozinkované tenké plechy dnes najdeme zejména v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, výrobě klimatizací a domácí spotřebičů i v nábytkářském průmyslu.

 

 

Více se o našich MIG pájení zdrojích dozvíte v části Svět produktů

Kontakt

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
Germany

info(at)lorch.eu

T +49 7191 503-0
F +49 7191 503-199

Vyhledání obchodníka