Service

Uvedení do provozu & zaškolení

více

Údržba & oprava

více

Služba kalibrace a bezpečnostní zkoušky

více

3 roky záruky

více

návod k obsluze

více

WPS portál

více

Uvedení do provozu & zaškolení

Naši experti Vás rádi s Vaším novým zdrojem od Lorchu naučí.

Aby Váš nový stroj pracoval perfektně od samého začátku, je pro Vaše spolupracovníky na přání k dispozici rozsáhlé a praxi blízké zaškolení servisními profesionály od Lorchu.

Dále k našim partnerům

Údržba & oprava

Pokud to musí být rychle, rádi na požádání přijedeme za Vámi ...

a provedeme údržbu, opravíme nebo zkalibrujeme Váš svařovací zdroj přímo na místě. Minimalizují se tak výpadky výroby a zvyšuje dostupnost.

Dále k našim partnerům

Co je pro Vás doktor, tím jsme my pro Váš svařovací stroj.

Jednou ročně byste měli nechat prověřit, zda je všechno skutečně v pořádku. Naši experti proto provádějí preventivní údržbu. Předchází se tak výpadkům a zajišťuje produktivitu svařovacího zdroje.

Do objemu údržby patří:

 • čištění, pohledová a elektrická zkouška
 • generální zkouška funkčnosti
 • dokumentace výsledků zkoušky
 • na přání kalibrace a oprava

Pokud by na základě intenzivního používání vzniklo na Vašem svařovacím zdroji opotřebení, máte k dispozici kompetentní síť kvalifikovaných techniků. Rychlé reakční časy a nákladově nejpřátelštější řešení je samozřejmostí.

Malý tip od Lorchu: spojte pravidelnou údržbu rovnou s kalibrací a bezpečnostní zkouškou, ušetříte čas, peníze i nervy.

Dále k našim partnerům

Udržte náklady za opravy hořáků pod kontrolou.

Odborné opravy snižují spotřebu spotřebních dílů a zvyšují životnost Vašich hořáků. Svěřte svoje pracovní nářadí do rukou pouze školeným servisním technikům. Pro opravy a údržbu Vašich svařovacích hořáků jsou Vám k dispozici znamenitě školení obchodní a servisní partneři.

Dále k našim partnerům

Kalibrierungs- und UVV-Service

 

Kdo chce mít u svařování trvalou kvalitu, musí nás čas od času na to nechat sáhnout.

S naším mobilním kalibračním systémem jsme rychle u Vás na místě - Váš svařovací zdroj je ihned maximálně produktivní. S použitím nejmodernější techniky přesně kalibrujeme všechny komponenty Vašeho svařovacího zdroje – samozřejmě v souladu s normou. Přímo na místě předáme všechny potřebné kalibrační protokoly a zkušební etikety.

Proč pravidelně kalibrovat:

přezkoušení přesnosti měření a regulace Vašeho svařovacího zdroje
kontrola dodržení normou požadovaných mezí tolerance
reprodukovatelnost svařovacích výsledků
provádění svařovacích prací dle požadavků norem s instrukcí (WPS)
trvalá a neměnná kvalita na všech pracovištích


a proč s Lorchem:

 • zaručeně v souladu s normou - kalibrace dle ČSN EN 50504
 • služba na místě
 • rychle & kompetentně
 • školený personál se stará o nejlepší kvalitu servisu
 • kompletní servis - kalibrujeme i zdroje jiných výrobců
 • na přání i update softwaru pro Váš svařovací zdroj Lorch

Malý tip od Lorchu: spojte pravidelnou údržbu rovnou s kalibrací a bezpečnostní zkouškou, ušetříte čas, peníze i nervy.

BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKY MUSÍ BÝT.

Provádíme je pro Vás profesionálně a rychle. Provozní bezpečnostní nařízení a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti požadují pravidelné bezpečnostně technické přezkoušení Vašich zdrojů, které by mělo být prováděno minimálně jednou ročně. Pomocí našeho mobilního kalibračního systému na přání provedeme s kalibrací i bezpečnostně technickou zkoušku podle aktuální normy. Náročné přepojování mezi svařovacím a kalibračním zdrojem odpadá. To šetří čas a náklady a nabízí dodatečnou výhodu včasného zjištění případných větších následných škod.

S Lorchem jdete cestou jistoty:

 • bezpečnostně technická prověrka dle BGV A3 a normy svařovacích strojů (ICE 60974-4)
 • vytvoření zkušebního protokolu
 • umístění zkušební etikety
 • archivace Vašich zkušebních protokolů

3 roky záruky na všechny svařovací zdroje

Lorch je kvalita, na kterou se můžete zaručeně spolehnout.

Svařovací zdroj od Lorchu se skládá až z 1.700 dílů. A ani jediný z nich není „Made-in-kdovíkde“. Proto Vám nabízíme 3 letou záruku výrobce. A aby toho nebylo ještě dost, dáváme 5 let záruky na hlavní usměrňovač a transformátory.

Kdo registruje, profituje!

nárok na dodatečné servisní výkony je podmíněn zaregistrováním Vašeho zdroje v rámci 30 dnů od data koupě. Pak víme, kde náš stroj pracuje a u koho máme naše služby provádět. Jinak tuto záruku nemůžeme splnit. Naše záruční služby a podmínky jsme sepsali do jedné brožurky, kterou dodáváme s každým novým zdrojem. Ihned po registraci obdržíte Váš záruční certifikát.

Kontakt

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
Germany

info(at)lorch.eu

T +49 7191 503-0
F +49 7191 503-199

Vyhledání obchodníka