Lorch SpeedArc XT

Hluboce působivý.

Ideální pro nejužší spáry.

SpeedArc XT přesvědčuje mimořádně zaostřeným obloukem a podstatně vyšší hustotou energie než srovnatelné procesy. V celém rozsahu výkonu zajišťuje tento proces mimořádně hluboký průvar do základního materiálu, což není srovnatelné s výkony provaření normálních MIG-MAG zdrojů. Díky zvýšenému tlaku oblouku do tavné lázně je MIG-MAG svařování se SpeedArc XT dobře ovladatelné v celém rozsahu výkonu, měřitelně rychlejší a tím maximálně hospodárné.

Všechny relevantní údaje a fakta i dodatečné informace naleznete v našem

FactSheet SpeedArc XT

Šetří materiál a je pevnější.

Také extrémně velké otevřené úhly svarů patří se SpeedArc XT minulosti. Již 40° úhel otevření stačí pro bezchybný svar. To šetří nejenom cenný čas, nýbrž i spoustu drahého materiálu.

Proces SpeedArc XT dostanete standardně s S-Pulse XT, S-SpeedPulse XT a sérií P. 

Více se o našich MIG-MAG zdrojích dozvíte v části Svět produktů

Kontakt

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
Germany

info(at)lorch.eu

T +49 7191 503-0
F +49 7191 503-199

Vyhledání obchodníka