Levně a rychle: ovládněte EN 1090 s Lorchem!

Od 1. července 2014 podléhají všichni výrobci hliníkových a ocelových nosných konstrukcí - nezávisle na velikosti výroby, soukromníci nebo továrny se stovkami zaměstnanců - EU certifikaci EN 1090. Jejím cílem je možnost zaručit reprodukovatelnost kvality vyráběných produktů.

Jaké třídy provádění existují?

EN 1090 definuje čtyři různé třídy provádění, u kterých jsou vyžadovány i různé kvalifikace svářečského perzonálu.

 1. Třída provádění EXC1
  sem spadají především staticky namáhané součásti nebo nosníky z oceli do třídy pevnosti S275, jako například:

  •  nosné konstrukce s max. dvěma podlažími z válcovaných profilů 
  • nosné konstrukce s max. 30° nakloněnými plochami (např. rampy)
  • schody a zábradlí v obytných budovách
  • zimní zahrady obytných budov
  • rodinné domy až do 4 podlaží

 2. Třída provádění EXC2
  sem spadají především staticky a ne především staticky namáhané součásti nebo nosníky z oceli do třídy pevnosti S700, které se nedají přiřadit třídám provádění EXC1, EXC3 a EXC4.

 3. Třída provádění EXC3
  sem spadají především staticky a ne převážně staticky namáhané dílce nebo nosníky z oceli až do třídy pevnosti S700, jako například:

  • velkoplošné střešní konstrukce míst valného shromažďování / stadiónů
  • budovy s více než 15 podlažími
  • mostky pro chodníky a cyklostezky
  • silniční mosty
  • železniční mosty
  • nepodpořené stavby
  • věže a sloupy jako např. anténní konstrukce
  • jeřábové dráhy
  • válcové věže jako např. ocelové komíny

 4. Třída provádění EXC4
  sem spadají všechny součásti nebo nosníky EXC 3 s extrémními následky selhání pro člověka a prostředí, jako například:

  • silniční mosty a železniční mosty (viz EN 1991-1-7) nad hustě osídlenou oblastí nebo průmyslovou oblastí s vysokým potenciálem rizika
  • bezpečnostní nádrže v jaderných elektrárnách

Požadavky na podniky svářečské výroby

Vedle odborné kvalifikace perzonálu je třeba doložit kvalifikované svařovací procesy a požadované technické vybavení, aby se společnost mohla účastnit zakázek se stavebním dozorem a veřejných soutěží.

Audit provozu se provádí za pomoci externího kontrolora nebo zkušebny jako např. GSI-SLV, TÜV nebo DEKRA. Vedle jednotlivých zkoušek je možné dle EN 1090 certifikovat i standardní svařovací procesy.

Důležitým předpokladem, který pro takovou certifikaci musí být splněn, je vlastní výrobní kontrola. Ta zahrnuje všechny důležité procesy výroby ocelové nebo hliníkové konstrukce, od vyměření, nákupu, ochrany proti korozi při skladování až po montáž.

Ve výsledku vzniká samostatný, odpovědný dozor nad produktem přímo u výrobce.

5 kroků k Vašemu úspěchu

 1. Plánování
  Znázornění Vašeho teoretického průběhu výrobního procesu od nákupu po expedici. Cílem je prokázat kvalitu v celém řetězci přidané hodnoty Vašeho závodu. Příslušné pomůcky jako kontrolní seznamy nebo příručky naleznete volně dostupné na trhu.

 2. Kvalifikace zaměstnanců
  Prokazovat musíte i kvalifikaci jednotlivých spolupracovníků a zaměstnanců pověřených svářečským dozorem, v závislosti na vyráběném dílci a tomu odpovídající třídě provádění. Případně jsou nutná další školení.

 3. Vlastní výrobní kontrola (VVK)
  Pro zaručení definovaných výsledků musíte vyhotovit písemné doklady pro všechny pracovní kroky výroby - v takové formě, ve které se dá kdykoliv prověřit jejich dodržení. To platí zejména pro svařovací práce, protože zde vyžadováno od třídy provádění EXC2 dodržení písemné specifikace (WPS - Welding Procedure Specification).

 4. Kvalifikace svařovacích postupů
  v rámci DIN EN 1090 musíte od EXC 2 kvalifikovat všechny svařovací procesy. Tato kvalifikace je závislá na EXC na základě různých norem. V následující tabulce stručný přehled:

5. Vytvoření svařovací instrukce
    Tím jsou splněny všechny předpoklady pro audit a konečnou certifikaci dle ČSN EN  
    1090.

Řešení: Lorch balíček WPS

Ve WPS sborníku příslušné výrobní série jsou obsaženy ty v normální výrobě nejčastěji používané svařovací instrukce - certifikované zkušebnou GSI-SLV Fellbach - a mohou být využity pro vlastní výrobu.

Instrukce pokrývají standardní MIG-MAG, MIG-MAG Puls, produktivní proces SpeedPulse i SpeedUp pro rychlé a produktivní svařování stoupačky - a tím i největší část standardních požadavků Vaší výroby.

Všechny certifikované standardní svařovací procesy jsou k dispozici se všemi relevantními svařovacími instrukcemi platnými pro série Lorch P-Synergic, Lorch S, Lorch S-SpeedPulse & Lorch MicorMIG.

Důležité: v zásadě platí uznání standardních svařovacích procesů dle EN ISO 15612 v kontextu normy EN 1090-2 pouze pro třídu provádění EXC2 a pro třídy oceli do meze kluzu 355 N/mm², které jsou svařovány ručně nebo částečně mechanizovaně. Vyšší třídy provádění, oceli s vyšší mezí kluzu a plně mechanizované nebo automatizované aplikace obloukového svařování, podléhají vždy povinnosti kvalifikovat dle EN ISO 15614 pot. 15613!

Stejně důležité: pokud chcete pracovat na základě zkoušek standardních svařovacích postupů, používejte pro Vaše svařovací zdroje Lorch výhradně námi připravené WPS balíčky.

EN ISO 15612, stejně jako oběžník svazů DVS a ZVEI, zveřejněný k tématu přenosnosti zkoušek standardních svařovacích postupů, popisuje možnost přenesení kvalifikované svařovací instrukce na svařovací zdroj, který je elektricky a mechanicky srovnatelný se zdroji, se kterými byla daná svařovací instrukce kvalifikována. Zkoušky postupů musí být tedy specifické pro typ stroje, při použití jiných strojů by bylo nutné prokazovat minimálně jejich elektrickou kompatibilitu. V takovém případě leží plná odpovědnost za prokázání na uživateli; Vy byste měli povinnost případnému auditoru požadovanou srovnatelnost prokázat.

Jako vlastník Lorch WPS balíčku smíte nahlížet online do kompletní zkušební WPQR dokumentace všech svařovacích instrukcí z WPS sborníku. Na našem WPS portálu naleznete jak standardní přihlášení tak i Demo přihlášení pro vyzkoušení služby.

Perfektní doplněk: Lorch Q-Data

ČSN EN 1090 požaduje v závislosti na třídě provádění EXC odpovídající provádění normy ČSN EN 3834, která nařizuje nejdůležitější parametry svařování jako je svařovací proud a napětí sledovat. Lorch Q-Data je systém, se kterým je taková dokumentace svařovacích parametrů hračkou. Pro každý zdroj jeden rekordér s pamětí, která Vám dovolí svařovat minimálně měsíc. K tomu software, které mapuje Vaši kompletní svařovací výrobu. A datový přenos do PC, volitelně přes USB, ethernet nebo bezdrátově via WLAN do Vaší podnikové sítě.

Tím do své výroby nebo svařovacího provozu dostanete více transparentnosti a můžete do detailu analyzovat a kontrolovat, zda bylo svařováno podle Vašich provozních zadání.

Lorch kalibrační systém

Nadto všechno požaduje norma ČSN DIN EN 1090-1, aby všechna měřící a zkušební zařízení mající vliv na konformitu vyráběných produktů byla kalibrována. I pro to jsme pro Vás vymysleli smart řešení.

Kontakt

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
Germany

info(at)lorch.eu

T +49 7191 503-0
F +49 7191 503-199

Vyhledání obchodníka