Automatizovat je lepší než jen teoretizovat

Kdo u tématu automatizace rovnou pomyslí na roboty a milionové investice, toho můžeme uklidnit. Automatizační řešení firmy Lorch nestojí kupu peněz, ale celou záležitost značně zjednodušují.

Proc automatizovat?

Zvýšená produktivita díky automatizaci

Od jakého poctu kusu se vlastne vyplatí automatizace svarovacích procesu? Zásadne platí pravidlo: Cím vyšší pocty kusu, tím lépe vychází amortizace. Ale krome pouhého sledování nákladu na kus existuje mnohem více aspektu, které prispívají ke zvýšené produktivite svarovací výroby. Experti firmy Lorch Vám rádi poradí, za jakých okolností se pro Vás automatizace vyplatí.

Rozšírená realizovatelnost a kvalita

 • Prubežné svary
 • Menší vnesené teplo
 • Vysoké nároky na vzhled

 

Zvýšená reprodukovatelnost

 • Trvale vysoká kvalita
 • Kvalita nezávislá na sváreci
 • Méne zmetku

Prekonání nedostatku odborných pracovníku

 • Pracovník obsluhy místo svárece
 • Stací menší svárecská praxe
 • Méne dob absence

Realizace potenciálu úspor

 • Snížení mzdových nákladu
 • Predcházení predimenzovaným svarum
 • Zkrácení doby pruchodu
 • Rychlá parametrizace

Zlepšená ergonomie pracovište

 • Méne svarování v nepohodlných polohách
 • Snížení telesného zatížení
 • Méne dob absence

  Proc automatizovat s firmou Lorch?

  Vše z jedné ruky

  Pri automatizaci svarovacích procesu se svarovací zdroj a horák doplní o další komponenty a systémy. Zjednodušene receno slouží k presnému držení a pohybu horáku a obrobku. Krome žádoucího zvýšení produktivity je ústredním bodem automatizace svarování zajištení požadované kvality svaru. Aby se obou cílu dosáhlo bez oklik, jsou potrebné kompetence v obou oblastech. Podle hesla „vše z jedné ruky“ nabízí Lorch prímou a bezpecnou cestu k automatizaci svarování.

  Kompetence ve svarování obloukem a automatizaci

  • Výsledek „svar“ potrebuje obojí
  • Lorch umí obojí

  Sladené portfolio rešení s pridanou hodnotou

  • Sladená rozhraní
  • Vyšší stupen integrace pro vetší užitek uživatele

  Známé kontaktní osoby

  • Známé osoby a obchodní vztah
  • Méne kontaktních osob
  • Spojování kompetencí
  • Následná péce k dispozici

  Kvalita a dokumentace

  • Testovaná kvalita výrobku
  • Seriózní overení CE
  • Intuitivní katalogy výrobku
  • Rozsáhlá technická dokumentace v reci dané zeme

  Sladené dodávky a uvedení do provozu

  • Sladené dodání
  • Odber u firmy Lorch
  • Spolecné uvedení do provozu a školení

  Lorch Automation Solutions

  Svařovací traktory Lorch Trac

  Vyšší produktivita, vyšší kvalita, nižší náklady

  Zvyšte výkonnost své svařovací výroby a propojte své svařovací zdroje Lorch s novými svařovacími traktory Lorch. Svařovací traktor přebírá kontinuální vedení hořáku a svářeč se soustředí na nastavení parametrů svařování. To zvyšuje produktivitu a kvalitu svaru. Vnos tepla je lépe kontrolovatelný a způsobuje méně deformací. Opakování a reprodukovatelnost způsobují menší stres. A větší vzdálenost k hořáku zlepšuje pracovní situaci svářeče.

  Pro každé použití vhodné řešení
  Svařovací traktory jsou velmi praktickou pomocí při svařování dlouhých podélných a obloukových svarů. Typickými oblastmi použití jsou dlouhé nosné struktury např. při výrobě přívěsů a kolejových vozidel, stavbě lodí a u velkých zásobníků jako cisteren nákladních vozů, nádrží oleje a vody. Zatímco základní požadavek přesného vedení hořáku platí stejně pro všechny oblasti, jsou v rámci jednotlivých aplikací velmi specifické požadavky. Program svařovacích traktorů Lorch s nabídkou rozmanitého příslušenství přitom neponechává žádná přání nesplněna. Váš poradce Lorch pro Vás ochotně připraví vhodné řešení.

  Další informace získáte zde:

  Brožura Svařovací traktory

  Brožura Lorch TRAC RL Performance (angličtina)

  Modulární systém pro obvodový svar

  Modulární systém místo rozsáhlého skladu 

  Díky modulárnímu systému Lorch kupujete pouze to, co opravdu potřebujete pro automatizaci Vašich svařovacích úloh.

  Jeden musí udávat tón. Řídicí jednotka LorchControl diriguje celý automatizační orchestr. Všechny moduly tvoří perfektní souhru a dostávají své příkazy prostřednictvím LorchNet z jednotky LorchControl.

  Rychlá změna seřízení 

  Hospodárně automatizovat rychle se měnící dávky s malou velikostí je výzva, čas pro změnu seřízení je kritickým faktorem. Nesmí být ztracena ani minuta. Systém optimálně podporuje každý krok. Všechna nastavení lze provádět rychle a přesně. Ohromnou pomocí je paměť úloh Tiptronic ve zdroji a jednotka Control. Svářeč tak má zdroj připraven pro další svařovací úlohy v nejkratším čase.

  Časově náročné zkoušení není potřeba. Příprava zařízení je otázkou minut a manipulace je pak pro každou obsluhující osobu hračkou: založit dílec, stisknout tlačítko a proces svařování začíná.

  Kontakt

  Lorch Schweißtechnik GmbH
  Im Anwänder 24 – 26
  71549 Auenwald
  Germany

  info(at)lorch.eu

  T +49 7191 503-0
  F +49 7191 503-199

  Vyhledání obchodníka